Tiêu chuẩn PCCC EN54 là gì?

Từng phần tử trong hệ thống báo cháy khi được thiết kế đều phải tuân thủ theo một số tiêu chuẩn đề cập trong tài liệu tương ứng với nhóm sản phẩm. Hoặc phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy chuẩn của từng quốc gia hoặc yêu cầu của chủ đầu tư.

Tiêu chuẩn pccc EN54 của các nước Châu Âu có gì đặc biệt?

Và trong hệ thống Quy chuẩn PCCC Châu Âu, tiêu chuẩn EN 54 được hình thành trên cơ sở thống nhất tiêu chuẩn của hiệp hội PCCC của các Quốc gia Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha… Tiêu chuẩn được phát hành nhiều phần khác nhau, mỗi phần phù hợp cho một phần tử hay nhóm phần tử trong hệ thống báo cháy. Bảng liệt kê dưới đây đưa ra thông tin chi tiết hơn cho từng phần.

BẢN GỐC

EN 54 Part 1Fire detection and fire alarm systems. Introduction
EN 54 Part 2Fire detection and fire alarm systems. Control and indicating equipment (Fire alarm control panel)
EN 54 Part 3Fire detection and fire alarm systems. Fire alarm devices. Sounders
EN 54 Part 4Fire detection and fire alarm systems. Power supply equipment
EN 54 Part 5Fire detection and fire alarm systems. Heat detectors. Point detectors
EN 54 Part 6Fire detection and fire alarm systems heat detectors; Rate-of-Rise point detectors without a static element {WITHDRAWN}
EN 54 Part 7Fire detection and fire alarm systems. Smoke detector. Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
EN 54 Part 8Components of automatic fire detection systems. Specification for high temperature heat detectors
EN 54 Part 9Components of automatic fire detection systems. Methods of test of sensitivity to fire
EN 54 Part 10Fire detection and fire alarm systems. Flame detector. Point detectors
EN 54 Part 11Fire detection and fire alarm systems. Manual call point
EN 54 Part 12Fire detection and fire alarm systems. Smoke detectors. Line detectors using an optical light beam
EN 54 Part 13Fire detection and fire alarm systems. Compatibility assessment of system components
EN 54 Part 14Fire detection and fire alarm systems. Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance
EN 54 Part 15Fire detection and fire alarm systems. Point detectors using a combination of detected fire phenomena.
EN 54 Part 16Fire detection and fire alarm systems. Components for fire alarm voice alarm systems. Voice alarm control and indicating equipment
EN 54 Part 17Fire detection and fire alarm systems. Short circuit isolators
EN 54 Part 18EN 54 part 18 Fire detection and fire alarm systems. Input/output devices
EN 54 Part 20Fire detection and fire alarm systems. Aspirating smoke detector
EN 54 Part 21Fire detection and fire alarm systems. Alarm transmission and fault warning routing equipment
EN 54 Part 22Fire detection and fire alarm systems. Line type heat detectors
EN 54 Part 23Fire detection and fire alarm systems. Fire alarm devices. Visual alarms
EN 54 Part 24Fire detection and fire alarm systems. Voice alarms – Loudspeakers
EN 54 Part 25Fire detection and fire alarm systems. Components using radio links and system requirements
EN 54 Part 26Fire detection and fire alarm systems. Point fire detectors using Carbon Monoxide sensors
EN 54 Part 27Fire detection and fire alarm systems. Duct smoke detectors
EN 54 Part 29Multi-sensor fire detectors – Point detectors using a combination of smoke and heat sensors
EN 54 Part 30Multi-sensor fire detectors – Point detectors using a combination of carbon monoxide and optionally heat detectors
EN 54 Part 31Multi-sensor fire detectors – Point detectors using a combination of smoke, carbon monoxide and optionally heat sensors

 

BẢN DỊCH

 

1Hệ thống báo cháy và báo cháy. Giới thiệu về hệ thống báo cháy & báo cháy
2Hệ thống báo cháy và báo cháy. Thiết bị điều khiển và chỉ báo (tủ điều khiển báo cháy, đèn báo cháy…)
3Hệ thống báo cháy và báo cháy. Thiết bị báo cháy phát ra âm thanh
4Hệ thống báo cháy và báo cháy. Thiết bị cung cấp điện (nguồn điện) cho thiết bị báo cháy
5Hệ thống báo cháy và báo cháy. Thiết bị dò nhiệt, thiết bị dò điểm phát nhiệt
6Hệ thống báo cháy và báo cháy bằng thiết bị dò nhiệt. Thiết bị dò nhiệt gia tăng
7Hệ thống báo cháy và báo cháy. Máy dò khói. Máy dò điểm sử dụng ánh sáng tán xạ, ánh sáng truyền qua hoặc ion hóa
8Hệ thống báo cháy và báo cháy. Các bộ phận, thành phần của hệ thống báo cháy tự động. Đặc điểm kỹ thuật của thiết bị dò nhiệt ở nhiệt độ cao
9Hệ thống báo cháy và báo cháy. Các bộ phận, thành phần của hệ thống báo cháy tự động. Phương pháp kiểm tra độ nhạy với lửa
10
Hệ thống báo cháy và báo cháy. Thiết bị dò lửa. Máy dò điểm phát lửa
11Hệ thống báo cháy và báo cháy. Thiết bị nút ấn báo cháy
12Hệ thống báo cháy và báo cháy. Thiết bị dò khói. Đầu dò khói phản xạ thông minh (đầu báo khói beam)
13Hệ thống báo cháy và báo cháy. Đánh giá khả năng tương thích của các thành phần hệ thống báo cháy
14Hệ thống báo cháy và báo cháy. Lập kế hoạch, thiết kế, lắp đặt, vận hành, sử dụng và bảo trì
15Hệ thống báo cháy và báo cháy. Thiết bị dò điểm sử dụng kết hợp các tia lửa đã được tìm thấy.
16Linh kiện cho hệ thống báo động báo cháy. Thiết bị điều khiển báo động bằng giọng nói
17Hệ thống báo cháy và báo cháy. Modul đoản mạch
18Hệ thống báo cháy và báo cháy. Thiết bị đầu vào, đầu ra (thu phát tín hiệu báo cháy)
20Hệ thống báo cháy và báo cháy. Máy dò khói hút
21Hệ thống báo cháy và báo cháy. Truyền báo động và thiết bị định tuyến cảnh báo lỗi
22Hệ thống báo cháy và báo cháy. Thiết bị dò nhiệt kiểu đường dây
23Hệ thống báo cháy và báo cháy. Thiết bị báo cháy. Cảnh báo trực quan (hình ảnh)
24Hệ thống báo cháy và báo cháy. Cảnh báo bằng giọng nói – Loa
25Hệ thống báo cháy và báo cháy. Sử dụng các liên kết vô tuyến và các yêu cầu của hệ thống
26Hệ thống báo cháy và báo cháy. Thiết bị báo cháy điểm sử dụng cảm biến Carbon Monoxide
27Hệ thống báo cháy và báo cháy. Đầu dò khói dạng ống
29Thiết bị báo cháy đa cảm biến – Đầu dò sử dụng kết hợp cảm biến khói và nhiệt
30Thiết bị báo cháy đa cảm biến – Máy dò sử dụng kết hợp carbon monoxide và thiết bị dò nhiệt tùy chọn
31Thiết bị báo cháy đa cảm biến – Máy dò điểm sử dụng kết hợp khói, khí carbon monoxide và cảm biến nhiệt tùy chọn

Trả lời